Premio de retrato - Carmelo Tartón 2021

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B A B
ARGENTINA1 3 3
BRAZIL1 3
CUBA1 3
ITALY2 6 6
MEXICO1 3
SPAIN140 203 367 14 19
Total 6 paises146 212 385 14 19
Total fotografías59733

   A :Personas en pandemia    B :Open, colour or monochrome